Research Groups
Your current location:Home >> Research Groups
Shengwei Zhu
Plant Hormone Function Mechanism     Associate Professor
Tel:010-62836209 E-mail:zhusw@ibcas.ac.cn
 • Research Topics
 • Lab Members
 • Xiaomin Luo

  Research Associate
  luoxiaomin@ibcas.ac.cn
  010-62836649
Publications
 • Chen X#, Xue HD#, Zhu LP#, Wang HQ#, Long H, Zhao J, Meng FN, Liu YF, Ye Y, Luo XM, Liu Z, Xiao GH*, Zhu SW*. 2022. ERF49 mediates brassinosteroid regulation of heat stress tolerance in Arabidopsis thalianaBMC Biology, 20: 254
 • Shi ZM#, Chen X#, Xue HD#, Jia TT#, Meng FN, Liu YF, Luo XM, Xiao GH*, Zhu SW*. 2022. GhBZR3 suppress cotton fiber elongation by inhibiting very-long-chain fatty acids biosynthesis. Plant Journal, 111: 785-799
 • Zhao J,Liu JS, Meng FN, Zhang ZZ, Long H, Lin WH, Luo XM, Wang ZY, Zhu SW*. 2016. ANAC005 is a membrane-associated transcription factor and regulates vascular development in Arabidopsis. Journal of Integrative Plant Biology, 58: 442-451[more]
 • Huang Y, Mo YJ, Chen PY, Yuan XL, Meng FN, Zhu SW*, Liu Z*. 2016. Identification of SET domain-containing proteins in Gossypium raimondii and their response to high temperature stress. Scientific Reports, 6: 32729[more]
 • Sun Y#, Fan XY#, Cao DM#, Tang WQ, He K, Zhu JY, He JX, Bai MY, Zhu SW, Oh E, Patil S, Kim TW, Ji HK, Wong WH, Rhee SY and Wang ZY. 2010. Integration of brassinosteroid signal transduction with the transcription network for plant growth regulation in Arabidopsis. Developmental Cell, 19: 765-777[more]
 • Luo XM#, Lin WH#, Zhu SW#, Zhu JY#, Sun Y, Fan XY, Cheng ML, Hao YQ, Oh E, Tian MM, Liu LJ, Zhang M, Xie Q, Chong K, Wang ZY*. 2010. Integration of light-and brassinosteroid-signaling pathways by a GATA transcription factor in Arabidopsis. Developmental Cell, 19: 872-883[more]
 • Tang WQ, Deng ZP, Oses-Prieto J, Suzuki N, Zhu SW, Zhang X, Burlingame A, Wang ZY*. 2008. Proteomic studies of brassinosteroid signal transduction using prefractionation and 2-D DIGE. Molecular & Cellular Proteomics, 7: 728-738[more]
 • Tang WQ, Kim T, Oses-Prieto J, Sun Y, Deng ZP, Zhu SW, Wang RJ, Burlingame A, Wang ZY*. 2008. Brassinosteroid-signaling Kinases(BSKs) mediate signal transduction from the receptor kinase BRI1 in Arabidopsis. Science, 321: 557-560[more]
 • Bai MY, Zhang LY, Gampala S, Zhu SW, Song WY, Chong K, Wang ZY*. 2007. Functions of OsBZR1 and 14-3-3 proteins in brassinosteroid signaling in rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 104: 13839-13844[more]
 • Zhu SW, Gao P, Sun JS, Wang HH, Luo XM, Jiao MY, Wang ZY, Xia GX*. 2006. Genetic transformation of green colored cotton. In Vitro Cellular and Developmental Biology, 42: 439-444[more]
 • Shi YH, Zhu SW, Mao XZ, Feng JX, Qin YM, Zhang L, Cheng J, Wei LP, Wang ZY, Zhu YX*. 2006. Transcriptome profiling, molecular biological, and physiological studies reveal a major role for ethylene in cotton fiber cell elongation. Plant Cell, 18: 651-664[more]
 • Zhu SW, Luo XM, Shi YH, Lu Y, Zhu YX, Wang ZY*. 2005. Studies on molecular mechanism of which plant hormones BR and GA promote cotton fiber development. 植物学通报, pp57[more]
 • Zhu SW, Qin HM, Sun JS, Tian YC*. 2003. Application of gfp gene in the study of insect-risistant transgenic plants. Acta Botanica Sinica, 45: 654-658[more]
 • Zhu SW, Sun JS, Tian YC*. 2002. Genetic engineering of cotton (Gossypium hirsutum L) for insect-resistance. Cotton Science, 14: 83[more]
 • Zhu SW, Sun JS*. 2000. Rapid plant regeneration from cotton(Gossypium hirsutum L.). Chinese Science Bulletin, 45 (19) : 1771-1774[more]
 • Key Laboratory of Plant Molecular Physiology, CAS    Copyright 2010 KLPB
  TEL:010-62836674      FAX:cuiqiang@ibcas.ac.cn      ADDRESS:No 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing,China